en

O kancelarii…

Kancelaria zapewnia pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą i takiej działalności nieprowadzącym.

Nasi klienci korzystają z praktycznego doświadczenia adwokatów zdobytego w trakcie wieloletniej pracy w sądzie, wykonywania zawodu w formie kancelarii indywidualnych, czy też w trakcie współpracy z największymi światowymi i europejskimi firmami prawniczymi Polsce i USA, jak również w trakcie pracy na stanowisku in-house w wielu polskich i międzynarodowych firmach.

Kancelarii nie tworzy wieloosobowy zespół. Jej trzon stanowią adwokat Maciej Gaca posiadający bogate doświadczenie zdobyte w dużych międzynarodowych firmach prawniczych w Polsce i USA oraz w podmiotach gospodarczych gdzie zajmował stanowiska in-house oraz adwokat Małgorzata Konaszewska-Dorywalska posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobywane na początku na stanowisku sędziego a później w trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego a następnie adwokata.

W zależności od potrzeb naszych klientów zapraszamy do współpracy znanych nam osobiście adwokatów i doradców podatkowych - specjalistów i praktyków w danych dziedzinach.

Pracujemy dla podmiotów z branż przemysłowej, budowlanej, developerskiej i FMCG oraz osób fizycznych.


Jak pracujemy…

Zapewniamy praktyczne rozwiązania uwzględniające indywidualne warunki i dostosowane do okoliczności związanych z prowadzonymi sprawami. Ponieważ do każdej z powierzonych spraw podchodzimy indywidualnie, nasi klienci nie korzystają u nas ze "standardowych rozwiązań".

Dążymy do tego, aby powierzane sprawy były przeprowadzane szybko, sprawnie i efektywnie, a prowadzenie spraw "w nieskończoność" nie leży w obszarze naszych zainteresowań.

Ponieważ cenimy pieniądze i czas naszych klientów oraz nasz własny, nie szukamy problemów tam gdzie ich nie ma i nie omawiamy problemów nieistniejących. Natomiast, jeśli zidentyfikujemy problem lub zagrożenie, nasz klient dowie się o nich niezwłocznie, jako pierwszy. Dowie się jednocześnie czy i jakie zagrożenie występuje, na czym ono polega i czy istnieją sposoby na jego wyeliminowanie albo ograniczenie, oraz jakie kroki, jakim kosztem i w jakim czasie należy w tym celu podjąć.

Jakkolwiek, powodowani zawodową solidarnością aktywnie angażujemy się w praktyczne kształcenie aplikantów adwokackich, to w Kancelarii nie są oni osobami kontaktowymi dla naszych klientów i nie powierzamy im do prowadzenia spraw bez bezpośredniego nadzoru starszego i doświadczonego adwokata.

Więcej informacji na temat adwokatów, ich doświadczenia, zakresu prowadzonych spraw oraz referencji znajdą Państwo w odpowiednich podstronach.

© Kancelaria Adwokacka, Adwokat Maciej Gaca
ul. Hoża 66/68, lok. 316
00-682 Warszawa
kom: (+48) 601-36-34-94
tel: (+48-22) 745-55-00
tel/fax: (+48-22) 745-55-01